مریم عبدالله زاده سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰

این مدل‌ها بیشتر برای نوجوانان و افراد زیر 30 سال مناسب است که خیلی سریع و در عرض 10 دقیقه آماده می‌شود.

 

مدل اول :

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

5 مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

5 مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

5 مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

مدل دوم :

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

مدل سوم :

 

5مدل خودآرایی مو در  10 دقیقه

 

مدل چهارم :

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقه

 

مدل پنجم :

 

5مدل خودآرایی مو در 10 دقیقهشارژ سریع موبایل