امین شجاعی چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

عشق من برای حیوانات و شیفتگی من نسبت به رفتار های آنها و بد رفتاری های ما انسان ها گاهی با حیوانات باعث شد که من تصمیم بگیرم که این نقاشی های آبرگ رو با کمی چاشنی طنز در مورد حیوانات و حمایت از انها بر روی بوم نقاشی کنم.

این نقاشی ها که با ترکیب نامنظم با آبرنگ کشیده است رو شما در ادامه مشاهده می کنید.

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیوانات

 

نقاشی های آبرنگ جالب از حیواناتشارژ سریع موبایل