سارا قاسمی چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۰

درمطلب قبل تعدادی از کتاب های منتشر شده در مورد فرق ضاله وهابیت توسط مجمع ناشران انقلاب را معرفی کردیم؛ در ادامه با تعدادی دیگر آشنا می شوید:

 

* مبانی اعتقادی وهابیان

استاد علی اصغر رضوانی از نویسندگان و پژوهشگران پرکار و پرتألیف در حوزه نقد وهابیت است. قلمی روان و عالمانه دارد و در نقد و بررسی مباحث بر منابع اهل سنت تکیه دارد. نوشتار پیش رو در راستای تبیین صحیح اعتقادات وهابیان در مباحث اختلافی میان آن ها با دیگر فرقه های اسلامی به خصوص مذهب تشیع است. آگاهی از مبانی اعتقادی وهابیت، در فهم ریشه های رفتاری آن ها در برابر تشیع و دیگر فرقه های اسلامی کمک بسیاری خواهد کرد. بعضی از عناوین کتاب عبارت اند از: میزان در توحید و شرک (فتاوای وهابیان در مصادیق شرک، مراحل توحید، ارکان عبادت، شرک و اقسام آن)، ایمان و کفر (ایمان و کفر در لغت و اصطلاح، فرق بین اسلام و ایمان)، حیات برزخی (فتاوای وهابیان، وجود ارتباط بین حیات برزخی و حیات مادی، بررسی اشکالات وهابیان) و بدعت و مصادیق آن.

 

* وهابیت بر سر دوراهی

کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» به قلم آیت الله العظمی مکارم شیرازی نگارش یافته است و به نشانه های زوال و نابودی فرقه منحرف و ضاله وهابیت پرداخته است. داشتن قلم روان و پرداختن به مباحث مهم و پرهیز از مسائل متفرقه از جمله ویژگی های بارز این اثر است. نگارنده در این کتاب درصدد بیان و توضیح اصول وهابیت است و در شش موضوع مهم به بحث و بررسی پرداخته است. این اصول عبارت اند از:خشونت فوق العاده، تحمیل عقیده، تعصب شدید و افراطى، عدم آشنایى با ارزش هاى فرهنگى، جمود و مخالفت با هر پدیده نوین، ضعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآنى.

این شش موضوع به طور کامل و عالمانه بررسی شده و به روشنی ارزیابی شده اند. مطالعه این کتاب، تصویر روشنی از وهابیت را برای محققان ارائه کرده است.

 

* نقد وهابیت از برون

از ابتدای ظهور وهابیت در سرزمین حجاز، عالمان اسلامی به مقابله با این فرقه و مؤسس آن پرداخته و به نقد تفکرات محمدبن عبدالوهاب روی آوردند و کتاب های متعددی در رد وی نوشته اند. نامه هایی برای او فرستادند تا وی را از اندیشه تکفیر مسلمین باز دارند. کتاب «نقد وهابیت از برون» براساس دیدگاه اندیشمندان اهل سنت است. نگارنده با آوردن عباراتی، به ذکر برخی از آثار عالمان اهل سنت در زمینه وهابیت می پردازد که با افکار محمدبن عبدالوهاب به مقابله پرداخته اند. عبدالله بن عیسی (مشهور به مویس)، محمد بن عبدالله بن فیروز، علوی بن احمد بن حسن حداد و... از جمله این علما هستند. نگارنده ضمن معرفی هر یک از این علما و جایگاه علمی آن ها، برخی از عبارات آثار ایشان را آورده که در رد وهابیت نگاشته شده است. تسلط قابل توجه بر منابع اهل سنت و داشتن آثار متعدد در زمینه نقد وهابیت، قلم روان و عالمانه از ویژگی های نگارنده این اثر است.

 

* وهابیان را بهتر بشناسیم

کتاب پیش رو، ضمن اشاره به دیدگاه های مخالف وهابیان با عقاید شیعه و اهل سنت، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه کرده است. سرآغاز کتاب با ذکر تاریخ پیدایش وهابیان و حرکات اعتقادی و نظامی آنان شروع شده و با جریان های مخالف و آرای موافقان آن ها پایان می یابد. سلسله بحث های تاریخی، پیدایش افکار وهابیان (مؤسس، مروج، مجدد افکار)، خشونت ها و پیشگویی پیامبر(ص) از ظهور وهابیان و فتوای علمای اسلام برای مقابله با آن ها در این اثر بیان شده است.

نگارنده در بخشی دیگر، مبانی اعتقادی وهابیت، همچون میزان در توحید و شرک، ایمان و کفر را ارزیابی کرده است و در بخشی از کتاب، فتوای وهابیان درباره سنت و بدعت، توسل، تبرک، شفاعت، استغاثه به ارواح اولیا، قسم، نذر و ذبح برای غیر خدا، زیارت قبور، بنای بر قبور و... نقد و بررسی کرده و توضیح درست آن براساس آیات قرآن را آورده است.

 

* وهابیت؛ مبانی فکری و کارنامه عملی

در نوشتار پیش رو آثار جنایات وهابیت در حمله به اهل تسنن و تشیع و اشتباهات فاحش وهابیت گرد آمده است. پایه گذار این مکتب انحرافی، در قرن هشتم اب تیمیه است که پس از خاموشی موج اندیشه های او، بار دیگر در قرن دوازدهم فردی به نام محمد بن عبدالوهاب احیاگر اندیشه های مرده و متروک او شد. تفکرات وهابیت در سه محور اصلی دعوت به تجسیم، کاستن از مقامات انبیا و اولیای الهی و تکفیر مسلمین چارچوب اصلی کتاب را تشکیل داده است. نگارنده این تفکرات را در تعارض با تفکر عموم مسلمانان، آیات و روایات ارزیابی کرده و به خوبی هر یک از این تفکرات را توضیح داده و با تکیه بر ادله مورد قبول مخالفان، به اثبات ابطال دعاوی رهبران وهابیت پرداخته است. این نوشتار را می توان تحلیل مکتب وهابیت دانست که نویسنده، آن را با قلمی روان و قابل فهم برای عموم بیان کرده است.

 

* فتنه وهابیت

غیر از علمای شیعه، بسیاری از عالمان اهل سنت نیز به انتقاد از فرقه وهابیت پرداخته اند. ازجمله این علما می توان به احمد بن زین بن احمد دحلان مکی اشاره کرد. وی از مفتیان سادات شافعی در مکه معظمه بوده است. نویسنده با هدف نقادی از این فرقه، به بیان چگونگی پیدایش وهابیت و برخی عقاید و اندیشه های جنجال برانگیز آنان پرداخته و در ادامه به اعتقادات وهابیت و مسئله شرک بودن زیارت قبر پیامبر، اولیا، صالحان، توسل کردن به آنان و... پرداخته است و اعتقادات آن ها را نقادی عالمانه کرده است. شرح حال مؤلف و سخنی از مترجم را می توانید در ابتدای کتاب مطالعه کنید. در نگاه مؤلف، وهابیت یک فتنه و از مصیبت های بزرگی است که اهل اسلام بدان گرفتار شده است؛ زیرا پیروان این فرقه، خون های بسیاری ریختند و اموال بسیاری را به یغما بردند و بدعت های زیادی را در دین وارد کرده اند.

 

* بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی

تکفیر در روایات شیعه و اهل سنت، مسئله ای بسیار خطرناک معرفی شده و با توجه به روش و معیار قرآن و سنت درباره کفر و اسلام، افرادی فتوا به کفر عده ای داده اند. نگارنده برای روشن شدن حقیقت تکفیر، با نگاهی به قرآن و روایات و گفتار بزرگان مذاهب اسلامی، به بررسی فتوای تکفیر در اسلام و سایر مذاهب پرداخته است. این کتاب شامل مقدمه و موضوعاتی به شرح ذیل است: معیار اسلام و کفر در قرآن کریم، موجبات کفر در قرآن کریم، معیار اسلام و کفر در سنت، معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت، دیدگاه اهل سنت، مبنای فتوای برخی از مفتیان وهابی، غلو درباره اهل بیت(ع)، تحریف قرآن، سبّ و لعن، تقیه و نفاق، بیانیه هیئت کِبار علما در محکومیت تکفیر. نویسنده پس از بررسی، این نکته را یادآور می شود که شایسته است در متون و مبانی مذهبی هر فرقه ای مطالعه و تحقیق شود و بدون تحقیق نسبت ناروایی به شیعیان ندهند.

 

* شاخ شیطان

کتاب پیش رو، از جمله کتاب های مفید در حوزه معرفی و نقد وهابیت است. نویسنده این کتاب از نویسندگان خوش قلم و خوش ذوقی است که با قلم توانای خود توانسته به خوبی چهره وهابیت را ترسیم کند.

این پژوهش در چند فصل، ابتدا به اهمیت نیاز اسلام به وحدت تأکید کرده و فرقه وهابیت را عاملی برای اختلاف دانسته است. همچنین به برخی از این فعالیت های تفرقه انگیز آن ها اشاره کرده و گزارشی از جنایات آن ها علیه شیعیان و اماکن متبرکه ارائه داده است.

بخشی از این نوشتار به مباحث کلامی در حوزه اعتقادات اختصاص دارد. عبادت و پرستش، زیارت اهل قبور، توسل و استغاثه و شفاعت و صفات الهی از جمله مباحث کلامی مورد توجه و چالش برانگیزی است که به خوبی تبیین شده است. نویسنده در پایان نیز نمونه هایی از فتاوای وهابیان را بیان کرده است که در آن، اثری از خردورزی و منطق و عقلانیت نیست.

 

* وهابیت از منظر عقل و شرع

اثر پیش رو اثری نسبتاً جامع در حوزه شناخت و نقد وهابیت است. نگارنده این اثر ارزشمند، خود از مناظره کنندگان و نویسندگان متخصص در حوزه نقد وهابیت است.

در این کتاب می توانید به ظهور و پیدایش وهابیت از نگاه تاریخی و همچنین به اعتقادات و تفکرات کلامی آن ها اطلاع پیدا کنید. نگارنده در بخشی از کتاب با جمع آوری آرای برخی از مراجع تقلید درباره فرقه وهابیت، به اهمیت پژوهش و پاسخگویی در زمینه نقد وهابیت تأکید کرده است.

ریشه هاى وهابیت در قرون اولیه اسلامی، جنایات وهابیت در طول تاریخ، وهابیت و خداشناسى، وهابیت و تکفیر مسلمانان، حرمت توسل به پیامبران و اولیا ازجمله سرفصل های مهم این نوشتار است. در نگاه نگارنده، وهابیت، فرقه ای ساختگی و دور از عقلانیت است که همواره با حق عناد دارد. دشمنی فراوان این فرقه با شیعیان نیز به دلیل پیروی مذهب شیعه از اهل بیت (ع) است.

 

* تبار شناسی سلفی گری و وهابیت جلد 2 (مبانی اعتقادی)

کتاب «سلفی گری و وهابیت» در سه مجلد توسط نویسنده متخصص در مباحث اهل سنت و فرقه وهابی است. نگارنده در جلد دوم، به مبانی اعتقادی وهابیت پرداخته و با قلمی روان و علمی، با استناد به منابع متعدد و معتبر، عقاید این فرقه را کندوکاو کرده است. بررسی مبانی اعتقادی وهابیت، آن را با چالشی جدی روبه رو خواهد کرد. عمده ترین موضوعات مطرح شده در این پژوهش، توحید و شرک، سنت و بدعت، ایمان و کفر و حیات برزخی است. سیر منطقی مباحث و جامعیت آن از ویژگی های بارز این تحقیق است. این تحقیق تضادهای اعتقادی وهابیت را با سایر مسلمانان مشخص کرده است. مطالعه این کتاب ارزشمند که چندین چاپ متعدد داشته را به شما توصیه می کنیم.شارژ سریع موبایل