سارا قاسمی پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

امیر هوشنگ ابتهاج (زادهٔ ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت)، متخلص به «ه‍. ا. سایه»، شاعرایرانی است. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را به نام نخستین نغمه‌ها منتشر کرد.

ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام [گالیا] شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در آن ایام سرود.

به جز باد سحرگاهی كه شد دمساز خاكستر؟

كه هر دم می گشاید پرده ای از راز خاكستر

به پای شعله رقصیدند وخوش دامن كشان رفتند

كسی زان جمع دست افشان نشد دمساز خاكستر

تو پنداری هزاران نی در آتش كرده اند اینجا

چه خوش پر سوز می نالد، زهی آواز خاكستر

سمندرها در آتش دیدی و چون باد بگذشتی

كنون در رستخیز عشق بین پرواز خاكستر

هنوز این كنده را رویای رنگین بهاران است

خیال گل نرفت از طبع آتشباز خاكستر

من و پروانه را دیگر به شرح و قصه حاجت نیست

حدیث هستی ما بشنو از ایجاز خاكستر

هنوزم خواب نوشین جوانی سرگران دارد

خیال شعله می رقصد هنوز از ساز خاکستر

چه بس افسانه های آتشینم هست و خاموشم

كه بانگی بر نیاید از دهان باز خاكسترشارژ سریع موبایل