امین شجاعی دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

محمدحسن بارق شفیعی متولد سال ١٣١٠ خورشیدی در کابل ، شاعر و سیاستمدار افغانستان، یکی از بنیانگذاران شعر نو در افغانستان و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. کتابهای شعر او عبارتند از:

ستاک (نخستین مجموعه شعر نو فارسی دری در افغانستان، ١٣٤٢) ، شهر حماسه (١٣٥٨)، دوران‌ساز (١٣٥۹) ، شیپور انقلاب (١٣٦٦)

من خداوندگار فردایم

رنگ و بوی بهار زیبایم

باش! تا چشم خلق بگشایم

شور مستیِّ خویش بنمایم

عشق، هنگامهٔ جهان من است

کار، پروردگار هستی من

آرزو، جلوه‌گاه جان من است

شعر، آیینه‌دار مستی من

صبح فردا که نورِ چشمِ جهان

زندگی را پُر آفتاب کند

باز گردد جهان دوباره جوان

همه‌جا را پُر انقلاب کند

هرچه بینی در آن، مرا بینی

اثر عشق و آرزوی مرا

پیشتاز زمان مرا بینی

ذوق پُر شورِ جست‌و‌جوی مرا

خیره سوزد چراغ مه به فضا

پیش خورشیدِ زندگانیِ من

گرم و پُر‌شور و آرزو‌افزا:

قلب من، عشق من، جوانی منشارژ سریع موبایل