مهدی خاکپور سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

بسیاری از ساختمان های شگفت انگیز جهان به واسطه معماری مدرن به شهرت رسیده اند. بسیاری از کشورها برای تقویت صنعت گردشگری با معماری مدرن به خلق آثار شگفت انگیز دست می زنند.

تقریبا در تمام گوشه و کنار جهان ساختمان های غول پیکر با بدنه فلزی که تا ابرها میرسند دیده می شود، که این نشان دهنده اهمیت معماری در جهان امروز خبر می دهد، چنانکه  یک ضرب المثل معروف است که می گوید: «معماری یک هنر بصری است و ساختمان ها نیز حرفی برای گفتن دارند.»

بنابراین در اینجا ما یک لیست از بهترین معماری مدرن خانه ها، سازه ها، ساختمان ها، بناهای تاریخی، میادین و  بهترین ساختمان های شگفت انگیز مهندسان معاصر و معماران خوش ذوق به شما ارائه میدهیم. 

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرن

 

معماری شگفت انگیز ساختمان های مدرنشارژ سریع موبایل