سمیه قاسمی يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰

شرکت ها، کارخانه‌ها، ماشین‌ها، کامیون‌ها و وسایلی که دارای دودکش هستند، از سوخت فسیلی نظیر زغال و مواد نفتی استفاده می‌کنند. سوخت این دو نوع ماده موادی نظیر اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن را وارد هوا می‌سازد. در فضا این اکسیدها تغییر می‌کنند. به گرد و غبار و باران اسیدی تبدیل می‌شوند. سپس به صورت بارش‌های خشک یا تر به سطح زمین بر می‌گردند.

 

علل بارش باران های اسیدی

- فعالیت و فوران کوه های آتشقشانی

- بازگشت به زمین گازهایی که با هوا ترکیب شده بودند

- گاز هایی که با فرآیندهای بیولوژیکی زندگی انسانها وارد هوا می شوند

- دود خودروها و گازهای ناشی از عواملی مانند کارخانه ها و نیروگاه های تولید برق

- استفاده از اسپری، عطر و ادکلن ها

- مخلوط شدن سوخت های فسیلی با آب ها

 

نتایج و عواقب بارش باران های اسیدی

- تعادل اسید های موجود در آب مختل می شود.

- آسیب دیدن آبزیان.

- افزایش بیماری های تنفسی.

- جدا شدن آلومینیوم از خاک و ورود آن به آبها و آسیب به آبزیان.

- مانع تغذیه درختان از خاک میشود.

- باعث آسیب دیدن آثار تاریخی و سنگ ها می شود.

- ایجاد مه و کاهش مسافت دید.شارژ سریع موبایل