مهدی خاکپور چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۰

مرا به یاد خیابانی بینداز پر از پاییز و مردی که دست هایم رابه "مهر" می گرفت.

نیکی فیروزکوهی

********************

پاییز آمدست که خود را ببارمت پاییز لفظ دیگر " من دوست دارمت" بر باد می دهم همه ی بود خویش را! یعنی تو را به دست خودت می سپارمت!

سید مهدی موسوی

********************

نه بهار با هیچ اردیبهشتی نه تابستان با هیچ شهریوری نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیابان ها خوش نیامد پاییز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست

امیر هاشمی

********************

من از " بی مهری" پاییز می گویم تو از " زیبایی" برگی که می افتد! چرا مردم اینقدر شلوغش کرده اند؟ خب پاییز است که هست! وقتی تو نیستی قرار نیست هیچ اتفاقی بی افتد...

سارینا جواهری

********************

آدم ها معمولا برای رفتن پاییز را انتخاب می کنند..... خودت را برای غیرمنتظره ترین فصل سال آماده کن

علی قاضی نظام

********************

سالهاست نبودنت فصل ها را ز خاطرم برده است دلتنگی پاییز غمخوار کرده است کل سال را

سعید حسن آبادی

********************

به رفتگرها؛ سپردم زیرِ پنجره ى اتاقت را تا خودِ صبح آب و جارو کنند... میخواهم اولین برگهاى پاییزِ امسال، زیرِ پاهایت ریز ریز شوند! "پاییز" میشود،فصلِ عاشقانه هایمان...شارژ سریع موبایل