سمیه قاسمی دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

با نگاهی به تیتر های زیر می توان به این نتیجه رسید که با تحقق این آرزو ها در میان تحولات مهم تکنولوژیکی آینده، زندگی مردم آسان تر شده و این اختراعات به عنوان مهمترین پیشرفت های تکنولوژی به حساب خواهند آمد. در ادامه، با قسمت دوم این مطلب همراه ما باشید.

 

8. همه ما خواستار فراموش کردن حوادث ناگواریم و اینکه با یک کلیک، و با استفاده از یک دستگاه بتوانیم اتفاقات بد را از ذهن خود حذف کنیم.

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

دیگر نیازی به تحمل درد جدایی و عاشقی نداریم!

 

9. صبح روز جمعه تنها با یک کلیک، قادر به کاهش سر و صدای اطراف و ادامه خوابتان باشید.

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

تصورش را بکنید! یک دکمه را فشار می دهید و دیگر هیچ صدایی از بیرون نمی آید و به خوابتان ادامه می دهید!

 

10. تنها با یک کلیک قادر به متقاعد کردن افرادی باشیم که حرف حق را قبول نمی کنند!

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

قطعا یکی از بزرگترین موفقیت ها در جهان خواهد بود.

 

11. شب روی تخت دراز کشیده ایم و نمی توانیم بخوابیم! تنها با یک کلیک بتوانیم به خواب عمیقی فرو برویم.

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

برای جلوگیری از بی خوابی شبانه، اختراع فوق العاده ای است که به ما اجازه می دهد مانند یک نوزاد به خواب برویم.

 

12. تنها با یک کلیک قادر به اتو کردن سریع کوهی از لباس باشیم.

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

بدین طریق یکی از کارهای کلاسیک و کسالت آور از میان برداشته می شود.

 

13 در محل کار یا مدرسه به نوعی حرکت زمان به جلو خیلی کند است. تنها با یک کلیک و به طور ناگهانی زمان طی شود و ساعت کاری به پایان برسد.

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

دیگر نه سر کار و نه در مدرسه حوصله تان سر نمی رود!

 

14 هنگامی که ما احساس گرسنگی میکنیم، تنها با یک کلیک منوهای زیبا در درب منزلمان آماده باشند!

 

 انجام این 13 کار با یک کلیک زندگی ما را فوق العاده می کند! (2)

 

این امکان تا حدی امروزه برایمان فراهم است و به صورت اینترنتی و تلفنی میتوانیم غذا های متوعی سفارش بدهیم!



شارژ سریع موبایل