سارا قاسمی جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۰

1. اگر در آنچه که کار می کنید بهترین باشید چیزی نیست که بتواند شما را از کسب درآمد بیشتر و صعود پله های ترقی باز دارد. «دان کندی»

2. بخشی از تمام آنچه که به دست می آورید مال شماست که آن را پس انداز کنید و اگر شما نتوانید پول پس انداز کنید، جوانه های بزرگی در شما وجود ندارد. «کلمنت استون»

3. آموزش مستمر حداقل نیاز برای موفقیت در هر رشته ای است. «دنیس ویتلی»

4. آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. تنها آرزوهای بزرگ هستند که قدرت برانگیختن روان انسانها را دارند. «مارکوس آرلپوس»

5. شما می توانید در زندگی هر چیزی را بخواهید به دست آورید به شرط آنکه به اندازه کافی به سایر افرادی که در رابطه با شما هستند کمک کرده باشید. «زیگ زیگلار»

6. فرد با هدف معین حتی روی ناهموارترین جاده پیش خواهد رفت، ولی فرد بدون هدف حتی روی هموارترین جاده نیز پیشرفتی نخواهد داشت. «توماس کارلابل»

7. تفکر منبع اصلی تمام ثروت، تمام موفقیت، تمام درآمدها، تمام کشف ها و اختراعات بزرگ و تمام کامیابی ها است. «کلود.م.بریستول»

8. من ناخدای روانم هستم، من حاکم سرنوشتم هستم. «ویلیام هنلی»

9. یک فرد با دو عقیده «دمدمی مزاج» از تمام جهات فردی ناپایدار است. آنچه به دستت می رسد انجام بده. «برایان ترسی»

10. کارت را بکن؛ نه به اندازه کارت ولی کمی بیشتر از آن برای سخاوتمندی که داری، که آن کمی بیشتر از تمام کارت ارزش بیشتری دارد. «وین بریگز»

11. وقتی کاری را که واقعاً دوست دارید شروع می کنید، هرگز آن کار را در روز دیگری از زندگیت انجام نخواهی داد. (کار امروز را به فردا نخواهی افکند) «برایان تریسی»

12. برنده شدن یک موفقیت زودگذر نیست بلکه دائمی است. «وینس لومباردی»

13. خودانضباطی یعنی اینکه قادر باشی خود را مجاب کنی که آنچه که باید انجام شود، انجام دهی. چه از انجام این کار خوشت بیاید و چه خوشت نیاید. «البرت هوبارد»

14. کیفیت زندگی شما با عمق کیفیت کارتان سنجیده می شود، فرقی نمی کند که چه رشته ای را انتخاب کرده باشید. «ونیس لومباردی»

15. خیالپردازی مهم تر از حقایق است. «آلبرت انیشتین»

16. شخصیت و عملکرد شما بستگی دارد به این که در پنج سال گذشته، با چه افرادی رفت و آمد کرده اید و چه کتابهایی خوانده اید؟ «چارلی جونز»

17. کلید شادابی و فکر سالم در بدن سالم است. «تئودور روزولت»

18. هرچه سخت تر کار کنم، خوشبختی ام بیشتر خواهد شد. «جیمز ترنر»

19. آغوشتان را برای دریای مشکلات باز کنید و با تلاش مداوم آنها را به پایان برسانید. «ویلیام شکسپیر»

20. شکست چیز مهمی نیست بلکه ترس از شکست مهم است. «فرانکلین روزولت»

21. چیزی نمی تواند جای پشتکار را بگیرد. استعداد نیز جای آن را نمی تواند بگیرد. چه افراد با استعدادی که در زندگی ناموفق هستند. نبوغ ذاتی نیز جای آن را نخواهد گرفت. نبوغی که در آن عمل نباشد چندان ارزشی نخواهد داشت. آموزش نیز جای پشتکار را نخواهد گرفت زیرا جهان پر از تحصیلکرده های بیکار است. پشتکار و اراده به تنهایی ابرقدرت موفقیت بشر هستند. «کالوین کولیج»شارژ سریع موبایل