سمیه قاسمی دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

ستاره شناسان با تلسکوپ های فضایی ناسا، کپلر را که ستاره ای است دور و تا کنون دیده نشده است را کشف کرده اند. بنا به اظهارات سخنگوی سیستم خورشیدی موسسه تحقیقات ماکس پلانک شهر گوتینگن آلمان ستاره کشف شده که کپلر 11145123 نام دارد، به مراتب بیشتر از 5 هزار سال نوری با کهکشان ما فاصله دارد و از هر جرم آسمانی که تاکنون پیدا شده است، گردتر است.

این ستاره با داشتن 1 و نیم میلیون کیلومتر قطر در حدود 2 برابر اندازه خورشید قطر استوایی دارد و طول قطر بین دو قطب آن یک و نیم کیلومتر بیشتر از خورشید است و هر ۹ روز یک بار به دور خود می چرخد، اما برآمدگی استوایی آن فقط ۳ کیلومتر محاسبه شده است.

مسئول ستاره شناس MPS لوران در مقاله ای با عنوان علم در حال پیشرفت است که در بیشتر مجلات علمی منتشر شده است، کشف تصادفی این ستاره که سه بار آهسته تر از خورشید به دور محور خود می گردد را مورد بررسی قرار داده است.

با این حال، این ستاره از خورشید بسیار گردتر است زیرا در هر ۲۷ روز یک بار می چرخد، به این ترتیب حتی با وجود اینکه دارای ۱٫۴ میلیون کیلومتر قطر است، برآمدگی استوایی آن تنها ۱۰ کیلومتر میباشد. یک تئوری در این زمینه این است که یک میدان مغناطیسی در ارتفاع های پایین تر وجود داشته که مانند یک کمربندی کیهانی برای اثر متقابل با نیروهای گریز از مرکز، عمل می کند.شارژ سریع موبایل