مریم عبدالله زاده شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۵

Jim Dingilian هنرمندی است که با روشی خلاقانه آثار هنری بسیار زیبایی پدید آورده است. او با استفاده از دود داخل بطری ها را پر از دوده کرده و با تمیز کردن دوده ها آثاری بسیار زیبا و خلاقانه خلق کرده است.
 

خلق آثار هنری جالب با دوده

 

خلق آثار هنری جالب با دوده

 

خلق آثار هنری جالب با دوده

 

خلق آثار هنری جالب با دوده

 

خلق آثار هنری جالب با دوده

 

خلق آثار هنری جالب با دوده

 

خلق آثار هنری جالب با دودهشارژ سریع موبایل