سارا قاسمی شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۲:۰۰

Haroshi  هنرمندی خلاق است که اولین آثار خود را در سال 2010 به نمایش گذاشت.این بار او با استفاده از اسکیت بورد های قدیمی مجسمه های شگفت انگیزی درست کرده است که علاقه او را به هنر و ورزش اسکیت بورد نشان می دهد.

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیز

 

ساخت مجسمه های شگفت انگیزشارژ سریع موبایل