فاطمه کریم آقایی دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰

تاریخچه پوشاک به طور کلی بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است و برای آگاهی از پوشش در ایران، باید فرهنگ مردم ایران را هم بررسی کرد.


امین شجاعی يكشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

موضوع «پلیس زن» می‌تواند و می‌بایست از ابعاد و جنبه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، شرعی، امنیتی، انتظامی و ... مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما مهم‌ترین این جنبه‌ها بررسی موضوع از دیدگاه جامعه‌شناسی است.


امین شجاعی يكشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰

گفته می‌شود که در حال حاضر شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است. از این تعداد یک میلیون نفر از فیسبوک، دوصد هزار نفر از توییتر و یک‌صد هزار نفر دیگر از سایر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.


سارا قاسمی جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

ساخت و ساز غیرقانونی در حاشیه رودخانه ها علل مختلفی دارد و می توان از جنبه های متفاوتی به آن نگریست. به طور معمول دو نوع ساخت و ساز وجود دارد.


سارا قاسمی دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

شاید بشود تاریخ ایران را از زمانی که عیلامیان شروع به نوشتن کردند، آغاز کرد. اما همیشه کسانی هستند که اعتراض می کنند که «این خط و زبان که خط و زبان ما نبوده» یا «زبان عیلامی که ایرانی نیست و این خطی و زبان ایرانی نبوده تا آغاز تاریخ ایران باشد.»


سارا قاسمی دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰

هر روز چشم مان به اصطلاحات جدیدی روشن می شود که تا همین چند وقت پیش شنیدن آن بیشتر شبیه لطیفه بود تا واقعیت اما امروز باید قبول کنیم که چنین اصطلاحاتی واقعیت دارند.


امین شجاعی يكشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

همه چیز در بساطشان پیدا می شود. بعضی صفحه ها عین بازار شام است؛ یکی به اروپا رفت و آمد دارد و از کفش و لباس گرفت تا ظرف و ظروف سفارش می گیرد.شارژ سریع موبایل