سمانه ربانی يكشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

سوال: شخصی حکم مسح پا را می‌دانسته که از نوک پا تا برآمدگی پا است اما به مصداق نوک پا توجه نداشته و از روی انگشت مسح می کشیده. حکم نمازهای خوانده شده چیست؟

چنانچه از نوک پا و یا ابتدای هر کدام از انگشتان مسح کشیده باشد، صحیح است و اگر در این باره شک دارد، نباید به شک خود توجه کند، ولی اگر می‌داند که مسح را (به جهت ندانستن حکم یا موضوع) از نوک پا نکشیده، نمازهایی که یقین دارد با چنین وضویی خوانده را باید قضا نماید.


پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اگر از نوک پا مسح کرده باشد، کفایت مى‌کند، هر چند توجه نداشته باشد و نباید به شک‌هاى خود اعتنا نماید.


حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که از ابتدای انگشت مسح نموده است کفایت می‌کند.


حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

چنانچه مسح را به صورت صحیح نکشیده باشد باید نمازهایش را اعاده کند.

 

سوال: اگر شخصی بعد از نماز شك كند كه آیا وضو گرفته بوده یا خیر چه حكمی دارد؟

جواب: اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته یا نه نماز او صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م303)

 

سوال: اگر شخصی در بین نماز شك كند كه آیا وضو گرفته یا نه چه حكمی دارد؟

جواب: اگر در بین نماز شك كند كه وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م304)

 

سوال: اگر در یكی از اعضای وضو، زخم كوچكی ایجاد شود كه خونش بند نمی‌آید و چون آب برای آن ضرر ندارد، روی آن را جبیره نمی‌كنند و اگر این زخم را بشویند باز خون می‌آید در هر صورت خون آن بند نمی‌آید تا بتوان وضو گرفت و به واسطه‌ی خون جاهای دیگر بدن نجس نشود؟ حال تكلیف چیست؟

جواب: می‌توان محل زخم را در آب كرّ یا زیر لوله بگیرد و دست بكشد تا خون تمام شود و بلافاصله با نیت وضو، آب را به آن محل جاری كند و بعد از آن فوراً آن محل را خشك كند تا سرایت حاصل نشود. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م279)


چند سوال از آیة الله مکارم شیرازی دام ظله:

سوال: اگر شخص دیگرى انسان را وضو یا غسل دهد صحیح است؟

پاسخ: وضو و غسل او باطل است مگر این که هنگامى که دیگرى آب بر بدن او مى ریزد خود او خودش را شستشو دهد، ولى این کار در غیر موارد ضرورت مکروه است.

 

سوال: در صورتی که کسی با میل خود برای وضو آب روی دست دیگری بریزد تا با آن آب وضو بگیرد آیا وضو باطل است؟ در صورت جهل به این موضوع نیاز به اعاده نمازهای قبلی به این صورت هست یا خیر؟

پاسخ: اشکالی ندارد.

 

سوال: چنانچه در ابتدای وضو هنگام شستن دست ها، کمی بالاتر از مچ شسته شود آیا باعث ابطال وضو می گردد؟

پاسخ: اشکالی ندارد.


چند مسئله از آیة الله سیستانی دام ظله:

ـ اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‏گذارد که وضوی او باقی است، ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است.

ـ کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.

ـ کسی که می‏داند وضو گرفته و حدثی هم از او سر زده ـ مثلاً بول کرده ـ اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد، و اگر بعد از نماز است نمازی که خوانده صحیح است، و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.

ـ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نمازش صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

ـ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند.

ـ اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.

- کسی که بول یا غائط پی‌درپی از او خارج می‌شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، اگرچه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید.

ـ کسی که بول یا غائط پی‌درپی از او خارج می‌شود، بعد از وضو گرفتن جایز است که نوشته قرآن را مس نماید اگرچه در غیر حال نماز باشد.

ـ کسی که بول او قطره قطره می‏ریزد، باید برای نماز به‌وسیله کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می‏کند خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد. و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و احتیاط واجب آن است که اگر مشقّت ندارد، برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد.

ـ اگر کسی مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند، باید به وظیفه کسانی که نمی‌توانند از بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کنند عمل نماید.شارژ سریع موبایل