سارا قاسمی سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰
سوال: تخم مرغی که در آن لکه‌ای خون مانند دیده می‌شود، آیا خوردن آن حرام است؟ در صورتی که چند تخم مرغ در کاسه باشد و تخم مرغ آخری خون داشته باشد، آیا با بهم ‌زدن آنها به نحوی که خون محو شود، پاک و قابل خوردن است؟

نظر مراجع تقلید، درباره‌ی خونى که در تخم مرغ دیده می‌شود، مختلف است:

الف. عده‌ای از مراجع بنابر احتیاط واجب، آن را نجس دانسته و می‌گویند باید از خوردن آن اجتناب کرد.

ب. برخی دیگر خون مذکور را پاک شمرده، ولى خوردن آن را بنا بر احتیاط واجب جایز نمی‌دانند.

ج. بعضی نیز اجتناب از آن را بنا بر احتیاط، مستحب می‌دانند.

با توجه به آنچه در شماره‌ی یک بیان شد، اگر با وجود خون مذکور، تخم مرغ را به هم بزنیم، طوری که خونی دیده نشود، بیشتر فقها باز هم می‌گویند باید از خوردن آن اجتناب نمود، اما حضرات آیات امام خمینی، سیستانی و فاضل لنکرانی، خوردن آن را جایز شمرده اند.

3. بنابر نظر همه‌ی مراجع تقلید، چنانچه خون مذکور در تخم مرغ برداشته شود، طوری که به قسمتهای دیگر سرایت نکند، استفاده از آنچه باقی مانده اشکال ندارد.

 

سوال: نحوه تطهیر لباس و مانند آن که به بول نجس شده، در موارد ذیل چگونه است؟ الف: با آب قلیل ب: با آب کر

امام خمینی(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله ( آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود بخود یا به وسیله فشار بیرون می ریزد) آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و احتیاط واجب آن است که طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

 

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست با دو مرتبه شستن پس از خروج غساله، پاک می شود.

ب) پس از بر طرف شدن عین نجاست با یک بار شستن به طوری که آب به همه محل نجس برسد و از آن جا حرکت کند، پاک می شود.

 

آیة الله سیستانی(دام ظله):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب جاری و دو مرتبه در آب کر فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار دادن و جدا شدن غساله لازم نیست.

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظله):

الف) چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود و بنابر احتیاط (در احتیاط بدون قید، مکلف می تواند به مجتهد دیگری با رعایت اعلم فالاعلم رجوع کند، ولی در احتیاط با قید «وجوب» باید به آن عمل کرده و نمی تواند به مجتهد دیگری رجوع نماید.) بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب جاری و بنابر احتیاط دو مرتبه در آب کر فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و خارج کردن غساله لازم نیست.

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

الف) بعد از برطرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم نیست.

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه مقداری فشار دهند تا آب از آن خارج شود.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست در آب کر یا جاری فرو برند، پاک می شود و باید آن را فشار یا حرکت دهند تا آب آن خارج شود.

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):

الف) چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و احتیاط واجب آن است که طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):

الف) بعد از برطرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند، که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم است.

 

سئوال: حكم آب جاری كه با نجاست تماس پیدا كند چیست؟

جواب: اگر رنگ و بو و مزه نجاست را نگیرد، پاك باقی می‌ماند مثلاً اگر گوسفندی را در كنار جوی آب سر ببرند مقدار آب جاری كه رنگ خون گرفته نجس است و بقیه آن پاك می‌باشد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م30)

 

سئوال: استفاده از آب چاهی كه جانداری مرده چون مرغ و گربه در آن بیفتد چگونه است؟

جواب: لازم است به مقداری كه آب، بوی تعفن میته یا طعم آن را می‌دهد، خارج نمایند و بقیه آن پاك و قابل استفاده است. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م44 و 45)شارژ سریع موبایل