سمیه قاسمی يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

برای آماده سازی این وسیله دکوری زیبا به موادی مانند قیچی و یا وسیله برنده دیگر، قلم، گیره کاغذی و یا وسایل مشابه آن، چسب، ماژیک علامتگذاری و صفحات بدون جلد 2 عدد کتاب.

 

آموزش گام به گام:

مرحله اول: کتاب مورد نظرتان را برای برش آماده نمایید.

 

 دکوراسیون اتاقتان را با کتاب های قدیمی متفاوت کنید!

 

مرحله دوم: برای بریدن کتاب، قالب تهیه کنید.

 

 دکوراسیون اتاقتان را با کتاب های قدیمی متفاوت کنید!

 

مرحله سوم: الگوی مورد نظرتان را رسم کنید.

 

 دکوراسیون اتاقتان را با کتاب های قدیمی متفاوت کنید!

 

مرحله چهارم: صفحات را ببرید.

 

 دکوراسیون اتاقتان را با کتاب های قدیمی متفاوت کنید!

 

مرحله پنجم: صفحات را هماهنگ نمائید.

 

 دکوراسیون اتاقتان را با کتاب های قدیمی متفاوت کنید!

 

مرحله ششم: تزئین مورد نظرتان را اعمال نمائید.

 

 دکوراسیون اتاقتان را با کتاب های قدیمی متفاوت کنید!شارژ سریع موبایل