سارا قاسمی دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

1. ما با شادی هر روزه، شجاعت و توانایی های خود را افزایش نمی دهیم. بلکه با گذر از شرایط و روزهای سخت و چالش های دشوار است که شهامت خود را افزایش می دهیم.

2. هدف اصلی ازدواج، این است که عشق قلب شما را احاطه کند، نه اینکه فقط در سالن رقص یا کلیسا همراه همسرتان باشید. این انتخابی است که شما انجام می دهید، نه تنها در روز عروسی بلکه همواره رفتار شما در همسرتان تاثیرگذار بوده و رفتار وی با شما منعکس کننده رفتار خودتان است.

3. شما هرگز با دوست داشتن چیزی را از دست نمی دهید. همواره با منع چیزهایی که دوستش دارید آنها را ازدست می دهید.

4. هنگامی که شما به یک رابطه متعهد می شوید، شما توجه و انرژی خود را به طور عمیق روی آن سرمایه گذاری می کنید زیرا در آن رابطه احساس مالکیت را تجربه می نمایید.

5. عشق و محبت هرگز هدر نمی رود. آنها همیشه باعث ایجاد تفاوتی می شوند. عشق و محبت هم باعث خوشبختی عطا کننده آن می شود و هم کسی که آنها را دریافت می نماید.

6. تنها زمانی که آگاهی خود را در لحظه متمرکز کنید، می توانید در مورد آنچه که هدیه است، درس و پندی بیاموزید. در آن هنگام می توانید بگویید که از آن لحظه لذت برده اید.

7. اگر شما به خوبی خودتان را دوست ندارید، برای دوست داشتن دیگران به زمان بسیار زیادی نیاز دارید. همچنین برای تغییر خودتان به زمان و انرژی زیادی نیاز دارید.

8. ارتباط بیشتر شما و معشوقه یا همسرتان باعث ارتباط بهتر و عمیق تر شما از لحاظ جنسی، ذهنی، روحی و قلبی می شود و تار و پود رابطه شما را تقویت می کند و باعث می شود لحظات واقعی را با هم تجربه کنید.

9. مهم نیست شما چند سال سن دارید یا در چه شرایطی زندگی می کنید، شما منحصر به فرد هستید و ویژگی های خاص برای ارائه دارید. زندگی شما در مشخص نمودن اینکه شما چه کسی هستید با معنا است.

10. مغز مردان در فکر کردن به احساسات نسبت به مغز زنان، عملکرد پیچیده تر و دشوارتری دارد.

11. زنان به لحظات واقعی برای تنهایی نیاز دارند و در این لحاظ به بازتاب عملکرد شخصی شان می نگرند تا بدانند چقدر از خود دور شده اند.

12. اگر می خواهیم در زندگی خودمان را کشف کنیم و با اصالت زندگی کنیم، ما نیاز به پیداکردن شهامتی داریم تا به چیزها و افرادی که در زندگی بیهوده هستند، «نه» بگوییم.شارژ سریع موبایل