سارا قاسمی چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

13. برای تجربه معنویات در روزمره، همواره باید به یاد داشته باشیم که ما موجودات معنوی هستیم که مدت زمان محدودی را در این بدن تجربه خواهیم نمود.

14. من فقط می خواهم دکتری تخصصی عشق را بگیرم!

15. خشم بیش از حدی که به گذشته در قلب خود دارید را رها کنید، عشق را در حال حاظر تجربه کنید و از زندگی لذت ببرید.

16. روزهای سخت زندگی، فرصتی برای تجربه عشق بیشتر را برای شما فراهم می کنند.

17. کنترل شادی شما نباید دست هیچ کسی به غیر از خودتان باشد. بنابراین شما باید قدرت تغییر دادن هر چیزی را در زندگی داشته باشید. زندگی تان را تغییر دهید و شاد زندگی کنید.

18. عشق، بزرگترین هدیه است. عشق می تواند تمام چیزها را قابل لمس نماید.

19. ازدواج یک اسم نیست. یک فعل است. چیزی است که شما آن را انجام می دهید. ازدواج راهی است که شریک زندگی خود را هر روز دوست داشته باشید.

20. مردان در برخی مواقع حساس تر از خانم ها هستند و حساس بودن فقط مختص خانم ها نیست.

21. چه چیزی به ما اجازه می دهد تا بعنوان یک انسان، به لحاظ روانی زنده باشیم و روی کره زمین با وجود تمام دردها و چالش ها، زندگی کنیم. هدف داشتن است که زندگی را با معنا می کند.

22. عشق در هر لحظه از زندگی، یک انتخاب است.

23. عشق از هر چیزی قدرتمندتر است. نامرئی است و قابل اندازه گیری نمی باشد اما به اندازه کافی قدرتمند است. می تواند در یک لحظه شما را دگرگون سازد و بیش از هر چیز دیگری شادی بخش باشد.

24. لحظه جایی است که شما یکبار آنجا بودید و کسی که شما در حال تبدیل شدن به آن هستید، رقص زندگی را به نمایش می گذارد.شارژ سریع موبایل