مهدی خاکپور چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

انصاف نباشد كه در این شهرِ دَرَندَشت ضرب المثل سوزن در کاه تو باشی

رویا_عابدینی

**********

برو گشت هایت را بزن، راه هایت را برو دستهایت را بگیر برگردی، چای هم دم کشیده

صابر_ابر 

**********

خاطره ها گاه و بیگاه می آیند کنارم می نشینند می خندند گریه می کنند اما پیر نمی شوند

محمدرضا_عبدالملکیان 

**********

شبیه پاییز بود نیامده حرفش را تند زد و رفت حالا... کنجِ سلولِ تنهاییِ خودت کِز کردی و سردی دستانت را پشت لیوانِ داغِ چای پنهان میکنی دیگر سرمایِ همه ی خیابان هایی که روزی حِسَ اش نمیکردی روی تنت می ماند و هر چیز و هرکسی حتی خودت را نادیده میگیری فرقی نمیکند دیگر تا هر کجا هم خط خطی کنم آخرِ قصه یِ پاییزیِ ما به بهار نمی رسد

امیرعلی_محتشم

**********

به پرواز شک کرده بودم هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود

شاملو

**********

به دنبال پروانه ای خانه را گم کرده بودیم، و به دنبالش دنباله ی هم را... نمیدانم چرا حالا که افتاده ایم به یاد هم افتاده ایم چرا همیشه پل ها جدا میکنند جاده ها دور

معین_دهاز

**********

شب است و دیر وقت... و جز "دوستت دارم" باقی کارها بماند برای فردا

حمید_جدیدی

**********

گل دادی اما نه در بهار اینگونه عاشق پاییز شدم

آبا_عابدینشارژ سریع موبایل