مریم عبدالله زاده پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۵:۰۰

ماهی کاردینال جنس نر با نگه داشتن تخم ها در دهان خود اکسیژن کافی را به آنها می رساند و در برابر آسیب نیز محافظت می کند.

 

نگهداری فرزندان در دهان پدر

 

نگهداری فرزندان در دهان پدر

 شارژ سریع موبایل