لیلا ایوبی يكشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

باران که می‌بارد، زمین گویی روح تازه‌ای به خود می‌گیرد. درختان حیات تازه از سر می‌گیرند و جانوران به تبع آن شور و نشاط دیگری می‌گیرند. باران نویدبخش زندگی دوباره‌ای است برای زمینی که در پی بی‌آبی مرده است … خشک و لم یزرع و باران است که دوباره


لیلا ایوبی پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۰

چند حدیث در مورد زکات


لیلا ایوبی پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰

چند حدیث در مورد یاد خدا


لیلا ایوبی پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰

چند حدیث در مورد توبه


لیلا ایوبی پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

چند حدیث در مورد صبر


لیلا ایوبی پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

چند حدیث در مورد نماز


لیلا ایوبی پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

چند حدیث در مورد حسدشارژ سریع موبایل