سمیه قاسمی سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

اگر نزد خداوند عبادتى بهتر از شكرگزارى در همه حال بود كه بندگان مخلصش با آن عبادتش كنند ، هر آینه آن كلمه را درباره همه خلقش به كار مى برد ، اما چون عبادتى بهتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : «واندكى از بندگان من سپاسگزارند».


مهدی خاکپور يكشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) در احادیث بسیاری از خواص و خوش یُمنی سنگ‌های مختلف برای نگین انگشتر گفته‌اند.


سمیه قاسمی چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

امام صادق علیه السلام : خواب، آرام بخش جسم است، سخن گفتن آسایش روح است و سكوت، سبب راحتى عقل است.


سمیه قاسمی دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

صله رحم، خانه ها را آباد و عمرها را طولانى مى‏ كند، هر چند صله رحم كنندگان مردمان خوبى نباشند.


سارا قاسمی يكشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

خداوند انسان با حیاىِ بردبارِ پاك دامنى را كه پاكدامنى مى ‏ورزد، دوست دارد.


سارا قاسمی جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰

عجب دارم از آنها که به غذاى جسم خود مى اندیشند; امّا به غذاى روح خود نمى اندیشند، خوراک ناراحت کننده از شکم دور مى دارند; امّا قلب خود را با مطالب هلاکت زا آکنده مى کنند.


سارا قاسمی پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

امام کاظم علیه السلام فرمودند: مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، بركت، رشد و توفیقى از سوى خداست.شارژ سریع موبایل