مریم رحیم زاده سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۰

اگر بعد از نماز یقین کند که رکوع را انجام نداده باید نماز را اعاده کند، ولی اگر یقین ندارد نمازش صحیح است. از طرفی اگر به هیچ وجه برای او ممکن نباشد که نمازش را به صورت صحیح اقامه کند، همان نماز خوانده شده، کفایت مى کند.


نازنین نظریان جامی سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۲:۰۰

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده می شود.


نازنین نظریان جامی دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۰

قرآن کریم مهمّ ‌ترین حجّت خداوند بر بندگان و ترنّم آوای ایمان در گوش جان انسان‌ها است.


مریم رحیم زاده سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۰

هر چند استفاده از امکانات مسجد در امور شخصی و مخالف با جهت وقف، جایز نیست، ولی اگر در موردی اطمینان به رضایت واقف و متولی شرعی مسجد باشد، اشکال ندارد.


مریم رحیم زاده دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۰

سفرِ کربلا به خصوص اگر با پای پیاده باشد، سفر پاک کننده روح از آلودگی هاست، ما لباسِ سیاهی که برای عزای امام حسین (علیه السلام) در ایام اربعین می پوشیم را به نوعی لباس احرام برای خود می ببینیم. پس باید این سفر را سفرِ پاکی ها ببینیم تا بهره بیشتری از آن ببریم.


مریم رحیم زاده جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰

در بیشتر عبادات اگر انسان تنها باشد پوشش بدن شرط نیست، بلکه برخی عبادات مانند غسل هم بدون لباس انجام می شود، البته در عباداتی که پوشش در آنها لازم نیست، غیر از مواردی چون غسل، ادب اقتضاء می کند که عبادت کننده پوشش مناسبی داشته باشد.


مریم رحیم زاده جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۰

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «هر کس نظرش به زن بیگانه‌ ای افتاد و او به آسمان نگاه کرد، یا چشم‌ پوشى کرد و نگاهش را به سمت آن زن بر نگرداند؛ خداوند متعال، حور العینی را همسر او قرار خواهد داد».شارژ سریع موبایل