میترا جلالی شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰

خرید كردن یكی از لذت بخش ترین كارهاست. این را پژوهشگران ثابت كرده اند که می گویند برای رها شدن از احساس پوچی و افسردگی می توانید دست به دامان مراكز خرید شوید. اما گروه دیگری از پ‍ژوهشگران هم معتقدند خرید كردن به خودی خود می تواند شما را مضطرب و حتی افسرده كند. آنها می گویند قرار داشتن در معرض انتخاب های زیاد ممكن است شما را كلافه كند و آخر هم با حالی پریشان دست خالی به خانه برتان گرداند.شارژ سریع موبایل