سمیه قاسمی سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

برنج سبوس دار، از خانواده غلات سبوس دار است که پوسته آن جدا نشده و آنرا صیقل نداده اند. سبوس برنج، پوسته خارجی آن است که در زمان کندن پوست برنج، سبوس رویی آن، حفظ شده است.


مهدی خاکپور يكشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

پوتریا کایمیتو" درختی است با تاج هرمی یا گرد که حدود 10 متر نیز طول خواهد داشت که در برخی نواحی به 35 متر نیز می رسد. چوب و پوست گیاه پوتریا کایمیتو دارای شیرابه ای به رنگ سفید یا مایل به قرمز است. برگ های پوتریا کایمیتو با آرایش متناوب و دارای اندازه های متفاوتی است.شارژ سریع موبایل