مهدی خاکپور دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰

صبر کنید. یک لحظه صبر کنید. قبل از خواندن این مطلب، از شما می خواهیم که نگاهی به آشپزخانه خود بیاندازید و تمام قوطی های حلبی خود که بی استفاده هستند را جمع آوری کنید.

بله، موضوع امروز ما این است که چگونه قوطی های حلبی خالی خود را به طرز جالبی قابل استفاده کنید.

در زیر نمونه هایی از ایده های جالب وجود دارد که نشان می دهد، چگونه می توانید با دستکاری کردن قوطی ها و ترکیب آن ها وسایلی جالب و قابل استفاده درست کنید. 

این ظروف همه کاره را می توان برای ایجاد همه چیز از جمله، گلدان گل، دکور و یا باغ استفاده کرد.

اکنون زمان آن رسیده که به آموزش خودمان بپردازیم. امیدوارم که از آن لذت ببرید.

 

1. ساخت درخت کریسمس با قوطی حلبی

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

2. پوشش دادن قوطی برای جا قاشقی

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

3. ساخت حشرات جالب

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

4. جا بروسی معلق با قلع

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

5. دکوراسیونی جالب با آلومینیوم

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

6. ساخت گل سرخ با قلع

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

7. قوطی سوپ برای گلدان گل

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

8. بافندگی روی قلع

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستی

 

9. ساخت تقویم دائمی با قوطی حلبی

 

9 ایده ارزان برای استفاده مجدد از قوطی ها در صنایع دستیشارژ سریع موبایل