رسول جابر سعادت آباد پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۵

تصویری که می بینید قطاری است که توسط شرکت فراری برای ژاپن طراحی شده است. البته این قطار بیشتر به یک هتل متحرک شبیه است! ساخت این قطار مجلل از سال 2016 شروع خواهد شد و دارای امکانات بسیار مدرن و مجللی است.

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 

 طراحی یک قطار گشت زنی مجلل توسط شرکت فراری

 شارژ سریع موبایل