ندا نیک روش يكشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۵

بعد از جنگ جهانی دوم تعداد زیادی کشتی های جنگی آمریکا روی دستشمانده بود، آمریکا مکانی را بعنوان محل ذخایر ناوگان ملی تاسیس کرد.  در این مکان کشتی های رزرو برای وزارت دفاع آمریکا قرار گیرند و در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.

این مکان ها در سال 1950 بیش از 2277 فروند کشتی در خود جای داده بودند. در طول سال های بعد تا امروز برای موارد مختلفی (نظامی و غیر نظامی) از اینکشتی ها استفاده شده است بعنوان مثال آخرین بار در  سال 2010 برای موارد امدادی از 6 عدد ازاین کشتی ها ترمیم و مورد استفاده قرار گرفت.

ولی امروزه تنها 3 عدد از این جایگاه ها (از 8مورد) باقی مانده اندکه جمعا 122 فروند کشتی در آنها باقی است که اکثر آنها قابلیت استفاده ندارند.

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگی

 

 قبرستان جالب کشتی های جنگیشارژ سریع موبایل