مهناز حسنی پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

حقیقت دموکراسی . ژان لوک نانسی. مترجم: پویا ایمانی. نشر مرکز. چاپ اول. تهران: 1391. 1800 نسخه.88 صفحه. قیمت: 3900تومان.

«امروزه واقعی یا ساختگی بودن انتقادهای دموکراسی از خود می تواند به ابهامات بسیاری دامن بزند. در واقع می توان اصول و قوانین دموکراتیک را به ضد خود تبدیل و از ضعفی آشکار برای تحریف حقوق بشر سوء استفاده کرد. این را برای مثال می توان در جایی شاهد بود که انتقاداتی خاص به بعضی باورهای به خصوص مذهبی نژادپرستانه خوانده می شود.»

ژان لوک نانسی در جستار معناهای دموکراسی درباره آن می گوید دموکراسی حکمی که هم چون شبح بر فراز افق متروپلیس مدرن در حرکت است و ضرورت‌اش بیش از همیشه ما را به درک خود فرا می‌خواند : دموکرات بودن بدون پرسش از معنای دموکراسی ناممکن است.

 

درباره ژان لوک نانسی 

این نخستین بار است که از ژان لوک نانسی فیلسوف مطرح فرانسوی متنی کوتاه به فارسی ترجمه می شود. این کتاب کوچک اصلی ترین مباحث و درون مایه های فلسفه سیاسی این فیلسوف معاصر را مطرح می کند. مباحثی که خواننده را با شماری از سرفصل های مناقشه بر انگیز اندیشه سیاسی معاصر اروپا آشنا می کند. سرفصل هایی چون: اجتماع یا کمونته، ساست و امر سیاسی، کمون و کمونیسم، نهیلیسم، دموکراسی و غیره.

در مقالات این کتاب نانسی انتقادات خود را درباره اندیشه متفکران معاصری چون آگامبن ، فوکو، بدیو، و حتی رورتی بیان می‌کند. هر چند نام آگامبن و رورتی در این جستارهای نیامده اما می توان از رئوس اندیشه های آنان تشخیص داد نانسی در مورد کدام اندیشمند صحبت می کند و چه نقدی بر این اندیشه وارد کرده است. جدل بر سر مفاهیم سیاست و امر سیاسی، زیست سیاست و متافیزیک با آگامبن، بر سر معنا و استلزامات کمونیسم با بدیو، بر سر آمیختگی حوزه های خصوصی و عمومی، وظیفه دائمی و بی پایان پرسش از معنای دموکراسی و فهم دموکراسی همچون وضعیتی هستی شناسانه و مبتنی بر با هم بودگی یا کمونیسم بنیادین با رورتی یا هر متفکر راستگرا و لیبرال در جستارهای این کتاب دیده می شود.

ژان لوک نانسی در این کتاب بر آن است که جنبش می 68 ترک‌های عمیقی بر پیکر الگوی سرمایه داری وارد آورده است چون توانسته دموکراسی مدیریتی را به چالش بکشد و بپرسد نفس حقیقت دموکراسی چیست؟ به عبارت دیگر او نظام مسلط غرب را به سوء استفاده از ارزشی والا به نام دموکراسی متهم می کند و می گوید دموکراسی دیگر روح ندارد.
 

 درباره جستارهای کتاب

حقیقت دموکراسی از سه متن تشکیل شده که ژان لوک نانسی در باب مسائلی چون معنا، حقیقت و آینده دموکراسی به رشته تحریر در آورده است.

نخستین و طولانی ترین این جستارها " حقیقت دموکراسی " در اوائل سال 2008 و به مناسبت چهلمین سالگرد مه 1968 نوشته شده است. در این جستار، نانسی نشان می دهد که چطور این لحظه استثنایی و البته همچنان بحث برانگیز در تاریخ فرانسه طرز فکر ما درباره سیاست و دموکراسی را به طور ریشه ای و از بیخ و بن دگرگون کرد.

مقاله دوم " معناهای دموکراسی" که به مرور مفاهیم و معناهای مختلف دموکراسی می پردازد و سپس تعریف خاص خود از دموکراسی را با توجه به این تعاریف قدیمی تر پیشنهاد می دهد.

جستار نهایی کتاب " آیا همه چیز سیاسی است؟" بسیاری از مضامین مطروحه در دوجستار نخست را پی می‌گیرد. ژان لوک نانسی در این کتاب بر آن است که جنبش می 68 ترک‌های عمیقی بر پیکر الگوی سرمایه داری وارد آورده است چون توانسته دموکراسی مدیریتی را به چالش بکشد و بپرسد نفس حقیقت دموکراسی چیست؟ به عبارت دیگر او نظام مسلط غرب را به سوء استفاده از ارزشی والا به نام دموکراسی متهم می کند و می گوید دموکراسی دیگر روح ندارد و مدعی است و تجربه می 68 نشان داد که در نظام مسلط دموکراسی بهانه ایست برای مقید کردن عده ای و اقتدار بخشیدن به عده ای دیگر.

 

محتوای کتاب

این کتاب شامل دو یادداشت از مترجم فارسی زبان و انگلیسی زبان است و سه مقاله که عبارتند از: حقیقت دموکراسی ، معنای دموکراسی و آیا همه چیز سیاسی است؟شارژ سریع موبایل