سمیه قاسمی دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

امکان دارد در خانه و یا در جای دیگری دستمان را ببریم و یا زخمی شویم! در این موقعیت برای جلوگیری از خونریزی، چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

اولین کاری که به محض بریدگی باید انجام شود این است که با کمک یک تکه پنبه، و فشردن آن در ناحیه آسیب دیده، مانع از خونریزی شویم و مواظب باشیم تا میکروب ها وارد قسمت بریده شده، نشوند.

به همین دلیل باید در خانه جعبه کمک های اولیه و داخل جعبه، وسایل کمک های اولیه را داشته باشیم. در بریدگی ها اولین کار ممانعت از خونریزی زیاد است، به همین دلیل ناحیه بریده شده را باید با انگشتانمان فشار دهیم تا مانع از خروج مقدار بیشتر خون شویم.

اینکار را با کمک پنبه یا گاز استریل باید انجام دهیم. اگر زخم ایجاد شده وسیع است و نیاز به پانسمان حرفه ای دارد باید حتما به بیمارستان مراجعه شود. در مراحل بعدی باید زخم را توسط وسایل بهداشتی و استریل شستشو و تجدید پانسمان نماییم تا روند بهبود زخم سریع تر باشد.شارژ سریع موبایل