مهدی خاکپور شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

ذات الجنب ورم پرده درونی پهلو است که باعث درد پهلو و تنگی نفس و سرفه می شود.

ذات الجنب که محصول سو تغذیه طولانی است، از خطرناکترین بیماری های دوران طفولیت است. برای جلوگیری از این بیماری بهترین راه، خوردن غدای مناسب با اطفال و محفوظ نگه داشتن آن ها از سرماست.

 

درمان ورم پهلو با طب سنتی

 

اسفناج با کشک الشعیر و ماش پوست کنده برای ذات الجنب نافع است. از جوشاندن جو در آب مایعی به دست می آید که آن را ما الشعیر می نامند. این مایع برای ذات الجنب توصیه و تجویز می شود.شارژ سریع موبایل