مهدی خاکپور سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

تقویت عضلات درگیر در حرکت پرش و اسپک 

بعد از دو یا سه گام با هر دو پا (جفت) پریده و توپ را از بالای سر و تور برای همبازیتان پرتاپ کنید.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

بالا بردن تکنیک اسپک

کمی توپ را بالا انداخته و با یک ضربه طوری توپ را به زمین بزنید که بعد از برخورد با دیوار با قوس بلند برگردد. این تمرین را چند مرتبه تکرار نمایید.

توجه: بازیکنان ماهر بدون گرفتن توپ به طور متوالی به آن ضربه می زنند.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

تمرین صحیح نحوه حرکت اسپک و بالا بردن استقامت در پرش (افزایش تعداد پرش)

بعد از برداشتن چند گام سریع به جلو با یک پرش کوتاه توقف نموده و سپس با دو پا پرش کرده و حرکت اسپک زدن را تقلید نمایید.

توجه: افرادی که چپ دست هستند حرکت را با پای راست آغاز می کنند و بالعکس.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

تمرین بهبود هدف گیری در هنگام اسپک زدن و بالابردن و استقامت در پرش

بازیکن شماره ۱: توپ را از جلوی تور به بالا پاس می دهد.

بازیکن شماره ۲: شروع به دویدن نموده و با اسپک توپ را به داخل دروازه هندبال می فرستد.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

تمرین بهبود هدف گیری در حین اسپک زدن و بالا بردن قدرت پرش

بازیکن شماره ۱: توپ را در جلوی تور به بازیکن شماره (۲) پاس می دهد او نیز بعد از برداشتن چند گام توپ را بر روی تشکی که در زمین مقابل قرار دارد اسپک می کند.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

تمرین محاسبه پاس مناسب جهت اسپک 

بازیکن شماره ۱ : با پنجه توپ را به بالا پاس می دهد.

بازیکن شماره ۲ : به جلو دویده و توپ را با اسپک به داخل دراوزه می زند.

توجه : بازیکن شماره (۲) باید سعی کند که در اوج پرش اسپک بزند.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

تمرین حمله تصحیح حرکت و دقت در ضربه

بازیکن شماره ۱ : توپ را به سمت بازیکن شماره (۲) سرویس می زند.

بازیکن شماره ۲ : توپ را قوس دار به طرف او بر می گرداند.

در هنگام زدن ضربه یک پا در جلو قرار بگیرد و بعد از زدن ضربه مجددا" بدن آماده شروع حرکت بعدی باشد.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال

 

تمرین ریتم دویدن و استقامت در پرش

ابتدا پای چپ و سپس با هر دو پا پرش نموده و در نقطه اوج توپ در بالای تور آن را اسپک نمایید.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبالشارژ سریع موبایل