میترا جلالی پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۰

برخی از ستاره های فوتبال شباهت بسیار زیادی به شخصیت های کارتونی دارند.در ادامه برخی از ستاره های ورزش و فوتبال در کنار همسان های انیمیشینی قرار داده شده اند:
 

ونگر و مدیر اسکینر

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی
 
مایکل شوماخر و دیک کلاهبردار
 
 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

ریبری و گوژپشت نوتردام
 
 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

رونی و شرک

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

اوزیل و گولوم

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

رونالدینهو و مارتین

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

الکسی اسپریدونوف و تن تن

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

اینیستا و کاسپر

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

کاپلو و فردریکسن

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

رونالدو و آستروبوی

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

پویول و تارزان

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

فریدل و بن

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

داوید لوئیز و سیمپسون

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی

ژولیوس سزار و باز

 شباهت جالب ستاره ها به شخصیت های کارتونی


شارژ سریع موبایل